Vi er prisledende for oppkjøp av gull og sølv. Sjekk hva du kan regne med å få for gullet ditt i verdikalkulatoren.

Du betaler kun porto. Gebyr: 0 kr! Analysekostnader: 0 kr

Prisgaranti: Som eneste oppkjøper garanterer vi at prisen oppgitt på vår hjemmeside, den dagen du sender ditt gull/sølv, er den prisen du uavkortet vil få utbetalt.

Last ned avtalevilkår

  • Last ned og fyll ut avtalevilkår
  • Send oss sølvet/gullet ditt med signerte avtalevilkår
  • Sendingen blir verdivurdert
  • Vi utbetaler pengene samme dag vi mottar din sending